صفحه ای برای هنرمندان فرش ایران

جستجوی هنرمند

هنرمندان فرش دستباف ایران

استاد علی تاجر رشتی معروف به رشتی زاده، در سال 1318 با ایده ای جدید از کاشان به قم مهاجرت کردند. درآن زمان با سرمایه 400 تومان و خرید پشم، شروع به کار پشم ریسی در منازل و تولید نخ پشمی دست ریس نمودند. با توجه به کیفیت مناسب نخ های تولیدی، این کار به سرعت توسعه یافت و استاد یک کارگاه پشم ریسی دایر نمودند. به مرور زمان، استاد به فرش دستباف به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی علاقمند شدند. از دید ایشان؛ فرش دستباف محصول هنر دست انسان و شناخت رنگ وهارمونی رنگها در قالب انوع نقوش اصیل ایرانی بود. در همین راستا اقدام به برپایی اولین دار قالی خود در کارگاه پشم ریسی نمودند. استاد علی تاجررشتی برای اولین بار یک قالی3*2 بافتند، که طرح و نقشه آن با اقتباس از گلیم هایی که در مساجد دیده بودند، ایجاد شد. استاد تعلق خاطر خاصی به این قالی داشتند، و از آنجا که قالی را به فروش رساند از همان ابتدا توجه و علاقه خاص ایشان به ترکیب رنگ ها و نقش ها و تناسب زیبایی آن ها به عنوان عناصر اصلی فرش سبب شد در جستجوی ماهرترین نقاشان و طراحاباشند.