نفر پسندیدن

1

درباره سوابق شغلی من

فعال در حوزه فرش دستباف از سال 1390 و در حال حاضر مدیر اجرایی مجموعه ایران گره

تاریخ:1390/4/1

نویسنده :زهرا شوندی

انصراف از ویرایش
تاریخ شروع
تاریخ پایان

بازنشانی

2

درباره تحصیلات من

دانش آموخته رشته کارشناسی فرش در دانشگاه هنر اصفهان، و کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرش در دانشگاه کاشان و مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران و در حال حاضر محصل در دوره دکترای حرفه ای کسب و کار در دانشگاه تهران

تاریخ:1402/3/13

نویسنده :زهرا شوندی

انصراف از ویرایش
تاریخ شروع
تاریخ پایان

بازنشانی