راگین، صفحه ای برای دوستداران فرش دستباف ایران

جستجوی کاربر

درباره راگین

راگین، یک شبکه اجتماعی اختصاصی در حوزه فرش دستباف، برای برقراری ارتباط میان همه هنرمندان و دوستداران فرش دستباف ایرانی می باشد. این شبکه، برای تمامی هنرمندان، کارشناسان، متخصصین و پدیدآورندگان فرش ایرانی اعم از تولیدکنندگان، طراحان و نقاشان، بافندگان، رنگرزان، مرمت کاران و تمامی کسانی که در پدید آمدن هنر فرش ایرانی نقش دارند، طراحی شده است. در راگین، یک صفحه شخصی به عنوان نمایه در اختیار کاربران قرار داده می شود تا با افزودن اطلاعات خود شامل مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، تجربیات ، مهارت و ... بتوانند روزمه ای حرفه ای برای خود در حوزه فرش دستباف ایجاد نموده و آن را با افراد دیگر به نمایش بگذارند. در این شبکه کاربران می توانند یکدیگر را دنبال کرده و از طریق چت باکس با یکدیگر تعامل داشته باشند. شبکه راگین، کمک بسیاری به ایجاد پیوند میان تمامی ذینفعان فرش دستباف با یکدیگر و با دوستداران فرش دستباف می نماید.