نفر پسندیدند

1

بیوگرافی

درود من پارسا اسکندریان و یه فرد عاشق تجارت و بازرگانی و دوستان جدید هستم و متولد ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ می باشم تحصیلات ابتدایی را در قم گذرانده و برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان به مجتمع بحرالعلوم مراجعه کردم بعد از فارغ التحصیلی از مقطع متوسطه دوم برای ثبت نام دوره (Master of Business Administration) MBA دانشگاه تهران اقدام کرده و در حال حاضر در مقطع (Doctorate of Business Administration) DBA و در رشته مدیریت بازرگانی در حال تحصیل و همچنین در بازرگانی اسکندریان و شرکت ایران گره و پوشاک بهزاد مشغول به فعالیت می باشم.

از تاریخ 1402/11/21 تا تاریخ 1402/11/21

نویسنده: پارسا اسکندریان

انصراف از ویرایش
تاریخ شروع
تاریخ پایان

بازنشانی