تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شده که آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند یکی از ضعف های تولیدکنندگان این است که باور ندارند چه گوهری را تولید می کنند و باید آن را به ارزش واقعی خود...

1

2

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که قالی برای نزدیک شدن به واقعیت، نیاز به ریز بافی ندارد اما هر چه طرح مورد نظر، در پیکسل های کم تر نمایش داده شود، هنر برتری است....

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند سالهاست که این فرش بافته می شود اما متفاوت هستند و تغییراتی بر روی فرش ایجاد می شود؛ بنابراین سوژه ای است که می توان چندین با...

3

4

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که در ترمینولوژی جدید باید اضافه شود که تناسب و هارمونی رنگ های قالی چیست و شکل ها چه میزان با یکدیگر فاصله دارند. سوالی مطرح...

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان کردند که نقشه ای که در 2500 سال پیش بافته شده است، یک نقشه کلاسیک می باشد زیرا اسب ها کوتاه هستند، اما اسب ها، پونی نبوده و کاسپین ...

5

6

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای محمد نوری سوالی را مطرح کردند که شما معتقد هستید ژاپنی یا غربی ها از نظر تکنیک و المان ها بیشتر فرش را میشناسند یا ایرانی ها؟ در این باره...

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم گرفته شد تا در جلسه بعد به  واکاوی فرش محمدرضا صدیقیان پرداخته شود.

7

8

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده عنوان کردند سلسله جلساتی جهت واکاوی فرش های مختلف تشکیل شده است تا با گفت و گوی دوستان، ایده و چگونگی خلق فرش دستباف ارائه...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده سوالی را مطرح کردند که چه دلیلی دارد که هنرمندان قالی را قرینه و 4 قسمت فرش را به طور یکسان درست می کنند؟ در ادامه <str...

9

10

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که فرش ها، گفت و گوهایی دارند که تولیدکنندگان می توانند با این جلسات، زبان فرش را به دوستداران فرش آموزش دهند. بنابراین می توان...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدمهدی ایمانی ذکر کردند که تولیدات فرش، باید مطابق با سلیقه بازار باشد و نباید تنها سلیقه تولید کننده در آن دخیل باشد. تولیدکنندگان، از هم نشینی رنگ ها و...

11

12

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه دکتر حسن عزیزی عنوان کردند که هنرها باید تقسیم و تفکیک شوند. بخشی از هنرها سلیقه افراد نیستند و جنبه تزئین دارند و بخشی از آنها عامیانه است و بر اساس نیاز یا سل...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم بر این شد تا در جلسه ی بعد به واکاوی فرش هادی پورجهان پرداخته شود.

13

14

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای رضا ارمی جلسه را با خواندن چندین بیت شعر از فرش آغاز کردند که این اشعار توسط یکی از آشنایان آنها بعد از دیدن عملیات تولید فرش همچون چله دوانی، بافت قالی، م...

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای رضا ارمی سرگذشت خود اینگونه شرح دادند که در کودکی عملیات قالی بافی، در نوجوانی عملیات چله دوانی و در جوانی عملیات دار کشی را آموختند و به صورت کامل انجام م...

15

16

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای هادی پورجهان سوالی را مطرح کردند که علامت و یا مشخصه ویژه ای از قالی محتشم که به طور کل در تمام کارها و یا سبک محتشم به صورت یک عنصر خاص وجود دارد را چه...

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای رضا ارمی عنوان کردند که طبق سوال های بسیار در رابطه با دو رنگ شدن قالی، می توان گفت که رنگ ابریشم به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آن منطقه ای است که ک...

17

18

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان سوالی را مطرح کردند که علت کشیدن پلاستیک بر روی قفسه های ابریشم چیست؟ در این باره آقای رضا ارمی عنوان کردند...

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، آقای رضا ارمی بعد از خواندن شعری جلسه را به پایان رساند. چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. &n...

19

20

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدای جلسه دکتر محمد نوری صحبت های خود را بدین صورت آغاز کردند که تیمچه قم، 170 سال قدمت دارد که متولی بنا سید محمود طباطبایی از تجار قم بوده که پدر سید حسین طباطبای...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده اشاره کردند که چند طبقه بندی در فرش داریم که برای هر کدام از آنها خریدار وجود دارد و هرشخصی، بر اساس توان مالی و سلیقه خود، فرش ها را ...

21

22

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که به دلیل عملکرد اشتباه گذشته، بخشی از خریداران کالای خود را از دست داده ایم برای مثال در قبال فرش دستباف فروخته شده، هیچ خدمات پس ...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای جواد کاظمی ذکر کردند که بزرگترین ویژگی شهر قم, عدم خساست استادکاران در هزینه کردن برای اثر هنری است و یکی از دلایل جذابیت فرش قم می تواند همین موضوع باشد ک...

23

24

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در این جلسه آقای علی اشعری فرد اشاره کردند که جلسات باید هدفمندتر پیش برود که راهکار آن، مشخص کردن سرفصل های هر جلسه برای عدم پراکندگی در صحبت افراد است که میتواند وضعیت مارا بهبود بخشد....

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای علی اشعری فرد عنوان نمودند که طبق صحبت های جلسات گذشته که به شیوه قیمت گذاری فرش های دستباف پرداخته شد و نتایج خوبی را برای ما همراه داش...

25

26

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای دکتر حسن عزیزی ذکر نمودند که باید یک حرکت و جنبش و رویداد رخ دهد که این کار نیاز به یک متولی دارد که پشتوانه مالی داشته و در حوزه برند سازی فعالیت داشته با...

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان نمودند که میتوان با استفاده از ویکی پدیا، تاریخچه ی فرش های خود را به نمایش گذاشت و در اختیار عموم قرار داد که این کار میتواند ب...

27

28

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان نمودند که به این نکته نیز باید توجه شود که هیچ زیرساختی برای معرفی فرش دستباف وجود ندارد و داستانی برای کالای هنری خود نداشته و فقط آن ر...

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای احمد رجبیان ذکر نمودند که فرش یک کالای استثناء است و یکی از مشکلات ما در شیوه ی قیمت گذاری به مصرف کننده، دیدن سطح مالی آنها است که باید یک الگو سازی در ای...

29

30

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای سعید علیزاده ذکر کردند افرادی با زمینه شغلی متفاوت، که اطلاعاتی در زمینه فرش ندارند، فرش تولید کرده که علت آن مزد کم تعیین شده توسط شورای مزد است و این کار...

تاریخ : 2/6/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد موضوع فروش فرش دستباف بسیار گسترده بود، قرار بر این شد که در جلسه آینده به موضوع ارزش گذاری فرش دستباف اختصاص داده شود.

31

32

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان نمودند که تولیدکنندگان باید قیمت خرید مصرف کننده را تعیین نمایند در صورتی که امروزه، تولیدکنندگان قیمت تجاری فرش...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای علی احمدی اشاره نمودند که در برگزاری نمایشگاه ها به صورت فیزیکی، رقابت هایی بین تولیدکنندگان و تجار وجود دارد و تمایل تجار همیشه بر این است که تولیدکنند...

33

34

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای محمدرضا صدیقیان اشاره کردند که یک بیزینس پلن برای نمایشگاه طراحی شده که دو راهکار پیشنهادی دارد که یکی از آنها، مدیریت واحد است که بر طبق آن فروش انجام ...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه دکتر محمد مقدمی راد ذکر نمودند که قیمت گذاری فرش های تجاری شاید امکان پذیر باشد اما فرش های هنری را نمیتوان قیمت گذاری کرد زیرا تابلوهای هنری نیز در هیچ جای دنی...

35

36

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای دکتر حسن عزیزی ذکر نمودند که هر کاری برای رسیدن به موفقیت نیاز به یک برنامه ریزی دارد. فرهنگ سازی نیاز به افرادی دارد که نیازها را پیدا کرده، شرح وظایف کرد...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، و چندین جلسه قبل نیز به این موضوع پرداخته شده بود تصمیم بر این شد تا جلسه پای...

37

38

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

ابتدا آقای ابوالفضل رجبیان و آقای جواد کاظمی از تولیدکنندگان فرش دستباف قم و اعضای اتاق بازرگانی استان قم با حضور در این جلسه برای هر گونه همکاری میان اتاق بازرگانی و صن...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل رجبیان تجربیات خود در حوزه قیمت گذاری فرش دستباف را به اشتراگ گذاشت و عنوان کرد که یکی از مهمترین عوامل فروش فرش دستباف تبدیل شدن قیمت آن به دلار ...

39

40

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

آقای محمد نوری از برگزاری جلسات پی در پی انجمن از سال گذشته تا کنون خبر داد و بر روی اجرایی کردن ایده ها و شروع فعالیت آن از استان قم به عنوان منطقه ای پیش رو در حوزه فر...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

آقای کاشی زاده موضوع رسیدگی به مسائل موجود در شورای مزد را مهم دانست و آمادگی همکاری برند کاشی زاده با انجمن را برای رسیدگی به مسائل اعلام نمود. <stron...

41

42

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

آقای مهدی ارمی نیز تمرکز بر روی بازاریابی در فضای مجازی را پیشنهاد داد و توجه به کارشناسی فرش دستباف برای گزینش فرش های هنری و با ارزش برای نمایش در سایت را مهم تلقی نمو...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان قرار بر این شد تا در جلسه آینده، به موضوع "همکاری ایران گره و انجمن" پرداخته شود و هر یک از دوستان نظر خود را در این باره اعلام نمایند.

43

44

تاریخ : 9/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | تشکیل نمایشگاه به منظور معرفی هنرمندان ایرانی و فرانسوی

در این نشست، ابتدا محمدرضا رشتی زاده در مورد تاریخ هنر فرش ابریشم قم و هنرمندان آن و همچنین فعالیت های مجموعه ایران گره در زمینه تایید اصالت و هویت فرش دستباف ایرانی و معرفی آن به دوستدا...

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای حسین بیک زاده، دبیر انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص کارگروه های تخصصی انجمن عنوان کرد که بهتر است با یک هم اندیشی، عناوین کارگروه ها مورد بررسی قرا...

45

46

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

آقای احمد رجبیان تولیدکننده و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید فرش قم، در زمینه کارگروه تعاونی و مسکن اعلام همکاری کرد و این کار را دلگرمی و انگیزه برای اعضای تولیدکننده فرش...

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

آقای محسن شیرازی، تولیدکننده فرش دستباف، پیشنهاد کرد کارگروهی برای طرح و برنامه تشکیل شود تا هیئت اندیشه ورز و اتاق فکری برای افراد وجود داشته باشد. همچنین بهتر است برنا...

47

48

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

مهدی ارمی، تولیدکننده فرش دستباف، بزرگترین معضل فرش را در قسمت تولید و فروش دانست و پیشنهاد کرد تولیدکنندگان آماری از فرش های خود ارائه دهند زیرا افراد فروشنده، اطلاعات ...

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا سه شنبه 25 مهر 1402، افراد در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، واقع در سالن همایش اتاق بازرگانی حاضر شوند و رای بدهند.

49