تاریخ :

درباره من | زندگی نامه | معرفی خودم

زاهده بادی محصل در رشته مدیریت بازرگانی و فعال در حوزه فرش دستباف، علاقمند به موسیقی ایرانی و آموزش درباره هنر و فرهنگ ایران

1

2

تاریخ :

درباره من | مدارک | English

English

تاریخ : 9/23/2013 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی گذشته | دیپلم فنی

رشته ی تحصیلی نرم افزار در هنرستان الزهرا

3

4

تاریخ : 9/23/2013 12:00:00 AM

درباره من | مدارک | مدرک دیپلم فنی

مدرک دیپلم فنی نرم افزار

تاریخ : 9/23/2015 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی گذشته | فوق دیپلم

فوق دیپلم نرم افزار از دانشگاه شهاب دانش

5

6

تاریخ : 8/23/2023 12:00:00 AM

درباره من | زندگی نامه | Test

Test St

تاریخ : 9/23/2023 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی جاری | کارشناسی مدیریت

کارشناسی مدیریت بازرگانی

7

8

تاریخ : 4/2/2024 9:29:14 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | سایر

تاریخ : 5/8/2024 4:51:57 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی گذشته | دانشجو

9

10

تاریخ : 12/10/2024 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی جاری | سایر

کارمند شرکت ایران گره (مرجع صدور شناسنامه و گواهی ملکیت فرش دستباف)