تاریخ : 10/16/2019 12:11:41 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | طراح فرش

1

2

تاریخ : 10/16/2019 12:12:08 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تولید کننده فرش

تاریخ : 10/16/2019 3:55:41 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تاجر فرش

3

4

تاریخ : 10/16/2019 3:58:20 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | مدیر کل

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای علی احمدی ذکر کردند که بنا بر صحبت هایی که در جلسه قبل انجام شد، برای فروش بهتر فرش در بازار امروز، اصالت کالا باید به مصرف کننده داخلی ...

5

6

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که همه ی افراد، فرش قم را جزء مناطق گره نامتقارن می شناسند اما امروزه درصد بالایی از فرش های قم، متقارن بافته می شوند و مواردی که ...

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای علی اصغر خوش گفتار عنوان کردند که اداره ثبت، برای ثبت علائم جغرافیایی، یک محدودیت دارد که باید علائم جغرافیایی، در یک محدوده ی جغرافیایی خاص باشد. پیشنهادی...

7

8

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای علی احمدی عنوان کردند که همه ی تولیدی ها در یک سطح نیستند و نمی توانند با یکدیگر متحد شوند. بنابراین بهتر است که  تولیدکنندگانی که لاکچری کار می کنند ...

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان سوالی را مطرح کردند که برای اجرایی شدن این مسائل، باید چه کاری انجام شود ؟ در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده</st...

9

10

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، با توجه به اینکه نظرات در مورد ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، قرار بر این شد که در جلسه آینده نیز به ادامه این موضوع پرداخته شود.

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شده که آقای محمدرضا صدیقیان فرشی از تولیدات خود را برای نقد و بررسی ارائه دادند و عنوان کردند که نقشه این فرش برای دو دهه اخیر است که با 23 رنگ طرا...

11

12

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

 در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که با گذرزمان، سلیقه افراد تغییر می کند. فروشندگان و مغازه داران از فرش ایرانی سودی نمی برند و فرش های نپالی و ساده در وی...

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند نقشه ی اسکلت بندی این فرش که کلاسیک ایرانی است چه منظوری دارد؟ در ادامه دکتر محمد مقدمی راد</strong...

13

14

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که ترنج روی فرش، نماد و برآیندی از یک گنبد ایرانی است و  سر ترنج ها قندیل های آویزان شده است. همچنین ب...

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که تولیدکنندگان، یک جنبه هنری دارند که می توانند روی آن، ارزش افزوده بگیرند. در قم، بهترین قالی های دنیا تولید می شود اما فرو...

15

16

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم بر این شد تا در جلسه بعد، به واکاوی فرش سعید علیزاده پرداخته شود.  

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده عنوان کردند سلسله جلساتی جهت واکاوی فرش های مختلف تشکیل شده است تا با گفت و گوی دوستان، ایده و چگونگی خلق فرش دستباف ارائه...

17

18

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده سوالی را مطرح کردند که چه دلیلی دارد که هنرمندان قالی را قرینه و 4 قسمت فرش را به طور یکسان درست می کنند؟ در ادامه <str...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که فرش ها، گفت و گوهایی دارند که تولیدکنندگان می توانند با این جلسات، زبان فرش را به دوستداران فرش آموزش دهند. بنابراین می توان...

19

20

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدمهدی ایمانی ذکر کردند که تولیدات فرش، باید مطابق با سلیقه بازار باشد و نباید تنها سلیقه تولید کننده در آن دخیل باشد. تولیدکنندگان، از هم نشینی رنگ ها و...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه دکتر حسن عزیزی عنوان کردند که هنرها باید تقسیم و تفکیک شوند. بخشی از هنرها سلیقه افراد نیستند و جنبه تزئین دارند و بخشی از آنها عامیانه است و بر اساس نیاز یا سل...

21

22

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم بر این شد تا در جلسه ی بعد به واکاوی فرش هادی پورجهان پرداخته شود.

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدای جلسه دکتر محمد نوری صحبت های خود را بدین صورت آغاز کردند که تیمچه قم، 170 سال قدمت دارد که متولی بنا سید محمود طباطبایی از تجار قم بوده که پدر سید حسین طباطبای...

23

24

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده اشاره کردند که چند طبقه بندی در فرش داریم که برای هر کدام از آنها خریدار وجود دارد و هرشخصی، بر اساس توان مالی و سلیقه خود، فرش ها را ...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که به دلیل عملکرد اشتباه گذشته، بخشی از خریداران کالای خود را از دست داده ایم برای مثال در قبال فرش دستباف فروخته شده، هیچ خدمات پس ...

25

26

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای جواد کاظمی ذکر کردند که بزرگترین ویژگی شهر قم, عدم خساست استادکاران در هزینه کردن برای اثر هنری است و یکی از دلایل جذابیت فرش قم می تواند همین موضوع باشد ک...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در این جلسه آقای علی اشعری فرد اشاره کردند که جلسات باید هدفمندتر پیش برود که راهکار آن، مشخص کردن سرفصل های هر جلسه برای عدم پراکندگی در صحبت افراد است که میتواند وضعیت مارا بهبود بخشد....

27

28

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان نمودند که تولیدکنندگان باید قیمت خرید مصرف کننده را تعیین نمایند در صورتی که امروزه، تولیدکنندگان قیمت تجاری فرش...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای علی احمدی اشاره نمودند که در برگزاری نمایشگاه ها به صورت فیزیکی، رقابت هایی بین تولیدکنندگان و تجار وجود دارد و تمایل تجار همیشه بر این است که تولیدکنند...

29

30

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای محمدرضا صدیقیان اشاره کردند که یک بیزینس پلن برای نمایشگاه طراحی شده که دو راهکار پیشنهادی دارد که یکی از آنها، مدیریت واحد است که بر طبق آن فروش انجام ...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه دکتر محمد مقدمی راد ذکر نمودند که قیمت گذاری فرش های تجاری شاید امکان پذیر باشد اما فرش های هنری را نمیتوان قیمت گذاری کرد زیرا تابلوهای هنری نیز در هیچ جای دنی...

31

32

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای دکتر حسن عزیزی ذکر نمودند که هر کاری برای رسیدن به موفقیت نیاز به یک برنامه ریزی دارد. فرهنگ سازی نیاز به افرادی دارد که نیازها را پیدا کرده، شرح وظایف کرد...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، و چندین جلسه قبل نیز به این موضوع پرداخته شده بود تصمیم بر این شد تا جلسه پای...

33

34

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی حسین بیک زاده (دبیر انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم)

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده عنوان کردند انجمن کارفرمایان فرش دستباف، در تیر ماه سال 1399 تاسیس شده است که زیر نظر اداره کار می باشد. هدف از تاسیس انجم...

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی زهرا شوندی (مدیر پروژه شناسنامه فرش دستباف ایران گره)

در ابتدا زهرا شوندی، نماینده مجموعه ایران گره عنوان کردند که این مجموعه، پس از پنج سال تحقیق و پژوهش در حوزه فرش دستباف، تشکیل شده است که برای طراحی یک برنامه نظام مند و...

35

36

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی حسن عزیزی (عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه)

در ادامه استاد حسن عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) در خصوص فرهنگ سازی و تولید محتوا در فرش دستباف عنوان کردند که سبک قم، یک سبک معروف و مطرح در کل دنیا می با...

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی ابوالفضل صادقی (رئیس اتحادیه بافندگان و تولید فرش دستباف قم)

در ادامه ابوالفضل صادقی رئیس اتحادیه بافندگان و تولید فرش دستباف قم عنوان کردند که بخش اعظمی از تولیدات قم به صورت سنتی انجام می شود. اتفاقاتی که در قم می افتد، ارتباط ب...

37

38

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی هادی پورجهان (کارشناس و پژوهشگر فرش دستباف)

در ادامه هادی پورجهان کارشناس و پژوهشگر فرش دستباف عنوان کردند که بسیاری از مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اعتماد ندارند. تولیدکنندگان، حق پیشکوستان را ضایع کردن...

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی جواد کاظمی (عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم)

در ادامه  جواد کاظمی عضور هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم عنوان کردند که دو بخش اساسی در حوزه فرش وجود دارد که یکی تولید و دیگری تجارت است که باید به ه...

39

40

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی دکتر محمد نوری (فعال فرش دستباف)

در ادامه دکتر محمد نوری فعال فرش دستباف عنوان کردند بازار جهانی اقتصاد فرهنگی فرش، 2250 میلیارد دلار است که سهم اروپایی آن، 740 و سهم آمریکای شمالی، 600 میلیارد است. از ...

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | سخنرانی محمدرضا رشتی زاده (رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم)

در ادامه محمدرضا رشتی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم ذکر کردند که در دنیا اسم فرش دستباف ایرانی زنده است و  وقتی صحبت از ابریشم می شود اسم...

41

42

تاریخ : 3/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | گزیده ای از آخرین جلسه انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم

در پایان، برنامه های انجام شده در سال 1401 جمع بندی شد و اهداف و برنامه های جلسات سال 1402 اعلام گردید و از تمامی فعالان حوزه فرش دستباف برای حضور در جلسات سال آینده دعوت به عمل آمد....

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که اهداف تاسیس انجمن و این جلسات، بهتر شدن شرایط اقتصادی افرادی است که در تولید قالی نقش داشته اند تا ب...

43

44

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای جواد کاظمی عنوان کردند که طی تحقیق و تفحص که برای سلیقه مصرف کننده انجام شده است، بهترین گزینه ارتباط با تاجران می باشد زیرا مصرف کننده مستقیم نمی تواند اع...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که بسیاری از تولیدکنندگان توجه ندارند که هر سال ثروت مصرف کنندگان را بی ارزش می کنند. در ادامه آقای جواد ک...

45

46

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند در کنار تمام مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد، عصر بازگشت نیز باید تجربه شود. در بازار امروز، رقبایی وجود دارند که قالی ارزان و...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان ذکر کردند که تولیدکنندگان می توانند پروژه ای تعریف کنند تا بتوانند درصدی از درآمد آن را به انجمن اختصاص دهند. برای عنوان مثال نمایشگاه های ...

47

48

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای سهیل بیگدلی عنوان کردند که یکی از راه های مقابله با ارزان فروشی، تشکیل صندوق قرض الحسنه توسط اتحادیه می باشد که وجه مشخص شده ای در آن قرار گیرد و زمانی که ...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا در جلسه آینده، به یکی از موارد پیشنهادی که توسط دوستان ارائه شده است، پرداخته شود.

49

50

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

ابتدا آقای ابوالفضل رجبیان و آقای جواد کاظمی از تولیدکنندگان فرش دستباف قم و اعضای اتاق بازرگانی استان قم با حضور در این جلسه برای هر گونه همکاری میان اتاق بازرگانی و صن...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل رجبیان تجربیات خود در حوزه قیمت گذاری فرش دستباف را به اشتراگ گذاشت و عنوان کرد که یکی از مهمترین عوامل فروش فرش دستباف تبدیل شدن قیمت آن به دلار ...

51

52

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

آقای محمد نوری از برگزاری جلسات پی در پی انجمن از سال گذشته تا کنون خبر داد و بر روی اجرایی کردن ایده ها و شروع فعالیت آن از استان قم به عنوان منطقه ای پیش رو در حوزه فر...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

آقای کاشی زاده موضوع رسیدگی به مسائل موجود در شورای مزد را مهم دانست و آمادگی همکاری برند کاشی زاده با انجمن را برای رسیدگی به مسائل اعلام نمود. <stron...

53

54

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

آقای مهدی ارمی نیز تمرکز بر روی بازاریابی در فضای مجازی را پیشنهاد داد و توجه به کارشناسی فرش دستباف برای گزینش فرش های هنری و با ارزش برای نمایش در سایت را مهم تلقی نمو...

تاریخ : 5/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان قرار بر این شد تا در جلسه آینده، به موضوع "همکاری ایران گره و انجمن" پرداخته شود و هر یک از دوستان نظر خود را در این باره اعلام نمایند.

55

56

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا رشتی زاده رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرش قم، در خصوص سایت جمعی برای اعضای انجمن سخن گفت و پیشنهاد کرد به جهت بارگذاری اطلاعات و ثبت آن در سایت و هم...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

خانم زهرا شوندی مدیر اجرایی مجموعه ایران گره، در راستای همکاری انجمن با شرکت ایران گره چنین گفت که اعضای انجمن هم اکنون می توانند با داشتن یک سایت اختصاصی تحت پلت فرم ای...

57

58

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

خانم زهرا شوندی در پاسخ به این سوال چنین گفت که نگه داری از اطلاعات شامل دو بخش است یکی نحوه ذخیره و نگه داری اطلاعات و دیگری انتشار اطلاعات. به جهت نگه داری و ذخیره ساز...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

آقای محمدرضا صدیقیان تولید کننده فرش دستباف نیز موافقت خود را در راستای همکاری با مجموعه ایران گره عنوان نمود و اضافه کرد که با گسترش انجمن می توان بسیاری از مشکلات را ح...

59

60

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

آقای احمد زاهدی فروشنده و عضو هیئت مدیره صادرکنندگان فرش دستباف داشتن شرکت مشاور را یکی از راهکارهای عملیاتی دانست و اضافه کرد که این موضوع برای اجرایی شدن به پرسنل هایی...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

آقای حسن عزیزی عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه حضرت معصومه (س) عنوان کرد که اتحاد در میان افرادی که در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند وجود ندارد و بهتر است با یک هم افزایی ...

61

62

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، به دلیل گستردگی مباحث و نظرات اعلام شده، قرار بر این شد تا جلسه آینده نیز به ادامه این موضوع پرداخته شود.

تاریخ : 9/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | تشکیل نمایشگاه به منظور معرفی هنرمندان ایرانی و فرانسوی

در این نشست، ابتدا محمدرضا رشتی زاده در مورد تاریخ هنر فرش ابریشم قم و هنرمندان آن و همچنین فعالیت های مجموعه ایران گره در زمینه تایید اصالت و هویت فرش دستباف ایرانی و معرفی آن به دوستدا...

63

64

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای حسین بیک زاده، دبیر انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص کارگروه های تخصصی انجمن عنوان کرد که بهتر است با یک هم اندیشی، عناوین کارگروه ها مورد بررسی قرا...

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

آقای احمد رجبیان تولیدکننده و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید فرش قم، در زمینه کارگروه تعاونی و مسکن اعلام همکاری کرد و این کار را دلگرمی و انگیزه برای اعضای تولیدکننده فرش...

65

66

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

آقای محسن شیرازی، تولیدکننده فرش دستباف، پیشنهاد کرد کارگروهی برای طرح و برنامه تشکیل شود تا هیئت اندیشه ورز و اتاق فکری برای افراد وجود داشته باشد. همچنین بهتر است برنا...

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

مهدی ارمی، تولیدکننده فرش دستباف، بزرگترین معضل فرش را در قسمت تولید و فروش دانست و پیشنهاد کرد تولیدکنندگان آماری از فرش های خود ارائه دهند زیرا افراد فروشنده، اطلاعات ...

67

68

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا سه شنبه 25 مهر 1402، افراد در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، واقع در سالن همایش اتاق بازرگانی حاضر شوند و رای بدهند.

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا رشتی زاده، رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص غرفه مشترک و درج لوگو انجمن در غرفه های تابع سخن گفت. <str...

69

70

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

آقای جواد الیاسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم پیشنهاد فاش شدن قیمت برای اعضای انجمن و غرفه های تابع را داد و افزود قیمت شفاف برای مصرف کنندگان، با 10درصد تخ...

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

مصوبات جلسه چهلم انجمن صنفی کارفرمایان فرش فعلا به جای خرید خط موبایل به نام انجمن، با توجه به مشکل شناسه ملی ، خط شخصی استفاده شود. حضور در ...

71

72

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | انجمن صنفی کارفرمایان در نمایشگاه تخصصی فرش اصفهان

همانطور که برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و جشنواره ها، رویداد های کلیدی و سرنوشت سازِ هر حوزه می باشند، در حوزه فرش دستباف ایرانی نیز، سالانه نمایشگاه های مختلفی در مناطق مهم فرشبافی از قبیل تهران...

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | نگاهی به رویداد بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان و غرفه انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم

در مورد دیگر بخش های نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، این نکته حائز اهمیت است که چندین برند شامل برند فرش ذوالنواری، فرش خانواده حقیقی، فرش دردشتی، فرش عصاچی و چندین برند دیگر، با غرفه سازی صحیح و اصول...

73

74

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | دومین جشنواره ملی قالی فاخر اصفهان

در راستای این نمایشگاه، دومین جشنواره فرش فاخر در زمینه شناسایی و معرفی آثار برگزیده و فاخر فرش دستباف ایرانی برگزار گردید که در آن 44 فرش دستباف برگزیده در معرض دید عموم قرار گرفت که متاسفانه هیچ...

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اصفهان

گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اصفهان و غرفه انجمن کارفرمایان فرش قم 

75